2017-09-05

Givande erfarenhet för Josefine

Fonden mot prostatacancer delar varje år ut stipendier för kompetensutveckling till vårdpersonal och patientföreträdare inom svensk prostatacancervård. Tidigare i år deltog Josefine Pethrus Riikonen, en av årets stipendiater, i urologkonferensen EAU17 i London.

Bild

Josefine Pethrus Riikonen framför ingången till urologkonferensen EAU17 i London.

Tack vare stipendiet hade forskningssjuksköterskan Josefine Pethrus Riikonen, från Skånes universitetssjukhus, möjlighet att delta i EAU17 (European Assosiation of Urology) och EAUN17 (European Assosiation of Urology Nurses). Konferenserna ägde rum i London 24–28 mars, respektive 24–27 mars 2017.

Vad var det bästa med att delta i urologkonferensen i London?
– För mig var det viktigt att komma iväg och träffa andra som arbetar inom samma medicinska område som jag. Att få tid att träffas för att diskutera erfarenheter och olika behandlingar samt att få nya kunskaper genom olika föreläsningar om den senaste forskningen. Studiebesöket på S:t Bartholomew´s Hospital var också en intressant upplevelse där vi fick en del av historien bakom sjuksköterskeyrket och hur det har lett fram till hur de arbetar idag. Det blev en intressant diskussion mellan sjuksköterskor från flera europeiska länder som var mycket givande.

Vilka är de viktigaste kunskaperna och erfarenheterna du tar med dig från konferensen?
­­– Det mest givande inslaget var en internationell paneldiskussion om kastrationsresistent prostatacancer (PrCa). Diskussionen handlade om att PSA inte är en helt relevant faktor för att diagnostisera PrCa utan ofta fungerar mer som en oroande faktor. Det är viktigt att veta när man ska kontrollera PSA regelbundet och när man inte bör kontrollera det. Vi vet mer och mer tack vare forskning och de studier som görs inom området. Det är också viktigt med den registrering som görs i regionala cancerregister och att man följer upp patienternas behandlingar. De nya behandlingar som är på gång är mer och mer komplicerade och komplexa. På mötet diskuterades även problemet med att inte alla responderar på Abiraterone och Enzalutamide. Det blev även intressanta samtal om framtidens behandlingsalternativ för PrCa.

På vilket sätt har stipendiet gett dig mer kunskaper i omhändertagandet av patienter med prostatacancer?
– Ju mer kunskaper jag har om sjukdomens olika förlopp och olika medicinska och tekniska behandlingar, desto tryggare och mer korrekt kan jag vara i mitt bemötande och omhändertagande av patienter med prostatacancer.

« Tillbaka