Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Valberedning

I Prostatacancerförbundets valberedning sitter fem ledamöter som alla har god inblick i Prostatacancerförbundets organisation och styrelse.

I PROSTATACANCERFÖRBUNDETS VALBEREDNING SITTER:
Sture Henningsohn, Träpatronerna Sundsvall, Sammankallande ordförande
070 315 19 50
sture.henningsohn@telia.com  

Ulf Holmberg, ProLiv Dalarna
070-340 07 38
ulfholmberg@telia.com

Torsten Sundberg, ProLiv Stockholm
070-592 16 80
tottelott@telia.com

Stig Lindahl, Pcf Uppsala
070-268 93 30
stig@lindahl.com

Ingemar Engberg, ProLivskvalitet Helsingborg
070 819 72 33
ingberg42@hotmail.com

Valberedningen har en mandatperiod på två år och som uppgift att ta fram förslag till:
- Styrelse
- Förtroendevald revisor
- Ny valberedning för nästkommande mandatperiod

Valberedningen planerar sitt arbete självständigt och deltar aktivt i de sammanhang där medlemmar och förtroendevalda möts. En ledamot av valberedningen har också efter anmälan rätt att delta och yttra sig vid Prostatacancerförbundets styrelsesammanträden.

  • Stöd kampen mot prostatacancer