Bli medlem
TwitterFacebookInstagram  |  Logga in  |  Ge en gåva  |  Insamling  |  English

Prostatacancerkampanjen

Prostatacancerförbundet tillsammans med sina 26 patientföreningar genomför varje år i september en prostatacancerkampanj med olika teman för att uppmärksamma Sveriges vanligaste cancerform.

2015 ÅRS TEMA: SÅ KAN MÄN LEVA LÄNGRE - BÄTTRE PROSTATACANCERVÅRD Septemberkampanjen vänder sig i första hand till politiker och beslutsfattare inom svensk prostatacancervård och sker i samverkan med Svensk Urologisk Förening, (SUF), Svensk Onkologisk Förening, (SOF), Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi (RSU), Sjuksköterskor i cancervård och Svensk Förening för Urologisk Onkologi (SFUO) samt Janssen, Bayer, Sanofi, Amgen och Astellas.

I temat finns tre viktiga åtgärdsområden:

Tidig upptäckt
- Prostatacancerförbundet kräver att ett system införs med allmän screening för prostatacancer där samtliga män bör kallas till PSA-prov vid uppnådda 45 år.

Tillgång till livsförlängande läkemedel
- Prostatacancerförbundet kräver att alla prostatacancerpatienter ska ha tillgång till de läkemedel som finns.

Kortare väntetider
- Prostatacancerförbundet kräver krafttag mot de orimligt långa väntetiderna
- Prostatacancerförbundet kräver snabba åtgärder för att minska väntetiderna väsentligt

AKTIVITETER
Under kampanjen kommer det att ske aktiviteter runt om i hela landet. Här kan du se vad som händer där just du bor. Det kommer även att arrangeras sex stycken regionala konferenser som fokuserar på kampanjens tre delteman. Konferenserna kommer att arrangeras av en eller flera patientföreningar i samarbete med Prostatacancerförbundet och ett antal läkemedelsföretag. Medverkande kommer att vara politiker, läkare, sjuksköterskor, verksamhetsledare och patientrepresentanter för att diskutera hur det ska kunna skapas en prostatacancervård i världsklass i regionen.SAMARBETSPARTNERS


  • Stöd kampen mot prostatacancer